Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Swing Metal Frame (double)

Email this page to a friend
Swing Metal Frame (double)

Photos

Miniaturka Swing Metal Frame (double) (2)Miniaturka Swing Metal Frame (double) (3)Miniaturka Swing Metal Frame (double) (4)

Related products

Swing Metal Frame (double)
20135
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • Width250 cm
 • Length36 cm
 • Height210 cm
 • Critical falling height115 cm
 • Safety zone 700x339 cm
 • Falling surfaceRequired
 • Age1+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 20135 2D.dwg
 • 3D files 20135 3D.dwg