Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Swing Frame (single, wide)

Email this page to a friend
Swing Frame (single, wide)

Photos

Miniaturka Swing Frame (single, wide) (2)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (3)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (4)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (5)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (6)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (7)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (8)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (9)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (10)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (11)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (12)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (13)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (14)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (15)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (16)Miniaturka Swing Frame (single, wide) (17)

Related products

Swing Frame (single, wide)
20101
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • Width310 cm
 • Length189 cm
 • Height235 cm
 • Critical falling height135 cm
 • Safety zone 249x750 cm
 • Falling surfaceRequired
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 20101 2D.dwg
 • 3D files 20101 3D.dwg