Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Sport Arena w/Mini Goals 13x25 m

Email this page to a friend
Sport Arena w/Mini Goals 13x25 m

Photos

Miniaturka Sport Arena w/Mini Goals 13x25 m (2)

Related products

Sport Arena w/Mini Goals 13x25 m
11506-5 | Street Sport
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineStreet Sport
  • Width1594 cm
  • Length2670 cm
  • Height377 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 11506-5 2D.dwg
  • 3D files 11506-5 3D.dwg