Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Sandbox with bark (run meter)

Email this page to a friend
Sandbox with bark (run meter)

Photos

Miniaturka Sandbox with bark (run meter) (2)

Related products

Sandbox with bark (run meter)
13051 | Nature
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineNature
  • Height20-25 cm
  • Age1+
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Installation manual video
  • 2D files 13051 2D.dwg
  • 3D files 13051 3D.dwg