Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Sand edging pegs (running meter)

Email this page to a friend
Sand edging pegs (running meter)

Photos

Miniaturka Sand edging pegs (running meter) (2)Miniaturka Sand edging pegs (running meter) (3)Miniaturka Sand edging pegs (running meter) (4)

Related products

Sand edging pegs (running meter)
13031 | Nature
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineNature
  • Width9 cm
  • Height10 cm
  • Critical falling height10 cm
  • Age1+
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Top xem
  • Installation manual video
  • 2D files 13031 2D.dwg
  • 3D files 13031 3D.dwg