Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Rubber Tiles 35

Email this page to a friend
Rubber Tiles 35

Photos

Miniaturka Rubber Tiles 35 (2)Miniaturka Rubber Tiles 35 (3)Miniaturka Rubber Tiles 35 (4)Miniaturka Rubber Tiles 35 (5)Miniaturka Rubber Tiles 35 (6)Miniaturka Rubber Tiles 35 (7)Miniaturka Rubber Tiles 35 (8)

Related products

Rubber Tiles 35
15035
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • Critical falling height110 cm
  • Thickness3,5 cm
Ask for product
  • Isometric view