Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Outdoor Classroom (w/ Wooden Benches, Sunshades, Blackboard & Plant Pots)

Email this page to a friend
Outdoor Classroom (w/ Wooden Benches, Sunshades, Blackboard & Plant Pots)

Photos

Miniaturka Outdoor Classroom (w/ Wooden Benches, Sunshades, Blackboard & Plant Pots) (2)

Related products

Outdoor Classroom (w/ Wooden Benches, Sunshades, Blackboard & Plant Pots)
14185 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Width800 cm
  • Length900 cm
  • Height257 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 14185 2D.dwg
  • 3D files 14185 3D.dwg