Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Oak Beam Section (running meter)

Email this page to a friend
Oak Beam Section (running meter)

Photos

Miniaturka Oak Beam Section (running meter) (2)Miniaturka Oak Beam Section (running meter) (3)Miniaturka Oak Beam Section (running meter) (4)Miniaturka Oak Beam Section (running meter) (5)Miniaturka Oak Beam Section (running meter) (6)Miniaturka Oak Beam Section (running meter) (7)

Related products

Oak Beam Section (running meter)
13034 | Nature
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineNature
  • Width15 cm
  • Height30 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • Installation manual video
  • 2D files 13034 2D.dwg
  • 3D files 13034 3D.dwg