Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Miniarena Octagonal II

Email this page to a friend
Miniarena Octagonal II

Photos

Miniaturka Miniarena Octagonal II (2)

Related products

Miniarena Octagonal II
11564 | Street Sport
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineStreet Sport
  • Width693 cm
  • Length969 cm
  • Height109 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 11564 2D.dwg
  • 3D files 11564 3D.dwg