Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Metal Swing Frame 2+1

Email this page to a friend
Metal Swing Frame 2+1

Photos

Miniaturka Metal Swing Frame 2+1 (2)

Related products

Metal Swing Frame 2+1
20134 | Atlantis
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineAtlantis
 • Width698 cm
 • Length194 cm
 • Height229 cm
 • Safety zone 594x750 cm
 • Falling surfaceRequired
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 20134 2D.dwg
 • 3D files 20134 3D.dwg