Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Gas Station

Email this page to a friend
Gas Station

Photos

Miniaturka Gas Station (2)Miniaturka Gas Station (3)Miniaturka Gas Station (4)Miniaturka Gas Station (5)Miniaturka Gas Station (6)Miniaturka Gas Station (7)

Related products

Gas Station
11286 | Discovery
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • Colorscolor variantcolor variantcolor variant
 • LineDiscovery
 • Width286 cm
 • Length112 cm
 • Height166 cm
 • Safety zone 575x404 cm
 • Falling surfaceRequired
 • Age1+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 11286_2D.dwg
 • 3D files 11286_3D.dwg