Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Double Robinia Swing Nature 1 + 2 (BNS 120 cm)

Email this page to a friend
Double Robinia Swing Nature 1 + 2 (BNS 120 cm)

Photos

Miniaturka Double Robinia Swing Nature 1 + 2 (BNS 120 cm) (2)Miniaturka Double Robinia Swing Nature 1 + 2 (BNS 120 cm) (3)

Related products

Double Robinia Swing Nature 1 + 2 (BNS 120 cm)
20121-120 | Nature
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • Colorscolor variantcolor variant
 • LineNature
 • Width648 cm
 • Length126 cm
 • Height240 cm
 • Critical falling height135 cm
 • Safety zone 250x750 cm
Ask for product
 • Isometric view
 • Installation manual video
 • 2D files 20121 BNS120 2D.dwg
 • 3D files 20121 BNS120 3D.dwg