Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Yacht Swing

Email this page to a friend
Yacht Swing

Photos

Real picture of Yacht SwingReal picture of Yacht SwingReal picture of Yacht SwingMiniaturka Yacht Swing (5)Miniaturka Yacht Swing (6)273_2ac58a4b34a3ef4e633a1ba815dce2d3.JPGMiniaturka Yacht Swing (8)Miniaturka Yacht Swing (9)Miniaturka Yacht Swing (10)Miniaturka Yacht Swing (11)Miniaturka Yacht Swing (12)

Related products

Yacht Swing
12220 | Wonderland
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineWonderland
 • Width27 cm
 • Length90 cm
 • Height88 cm
 • Critical falling height60 cm
 • Safety zone 334x247 cm
 • Falling surfaceRequired
 • GrassAcceptable (CFH<60cm)
 • Age2+
 • Age Range3-8
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 12220 2D.dwg