Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Step And Climb

Email this page to a friend
Step And Climb

Photos

Miniaturka Step And Climb (2)Miniaturka Step And Climb (3)Miniaturka Step And Climb (4)Miniaturka Step And Climb (5)Miniaturka Step And Climb (6)Miniaturka Step And Climb (7)Miniaturka Step And Climb (8)Miniaturka Step And Climb (9)Miniaturka Step And Climb (10)Miniaturka Step And Climb (11)Miniaturka Step And Climb (12)Miniaturka Step And Climb (13)Miniaturka Step And Climb (14)Miniaturka Step And Climb (15)Miniaturka Step And Climb (16)Miniaturka Step And Climb (17)Miniaturka Step And Climb (18)Miniaturka Step And Climb (19)

Related products

Step And Climb
10685 | Outdoor Fitness
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineOutdoor Fitness
 • Width27 cm
 • Length260 cm
 • Height306 cm
 • Critical falling height297 cm
 • Safety zone 490x750 cm
 • Falling surfaceRequired
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 10685 2D.dwg
 • 3D files 10685 3D.dwg