Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Set 5

Email this page to a friend
Set 5

Photos

Miniaturka Set 5 (2)Miniaturka Set 5 (3)Miniaturka Set 5 (4)Miniaturka Set 5 (5)

Related products

Set 5
16034 | Outdoor Fitness
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Fitness
  • User's height>140 cm
  • Width163 cm
  • Length150 cm
  • Height152 cm
  • Minimum space450x463 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Top xem