Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Set 3

Email this page to a friend
Set 3

Photos

Miniaturka Set 3 (2)Miniaturka Set 3 (3)

Related products

Set 3
16032 | Outdoor Fitness
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Fitness
  • Width91 cm
  • Length182 cm
  • Height203 cm
  • Minimum space391x482 cm
Ask for product
  • Isometric view
  • Top xem
  • 2D files 16032 2D.dwg