Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Rail 25/60

Email this page to a friend
Rail 25/60

Photos

Miniaturka Rail 25/60 (2)

Related products

Rail 25/60
11778 | Concrete Skate Park
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineConcrete Skate Park
  • Width6 cm
  • Length600 cm
  • Height60 cm
  • Weight58 kg
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Top xem