Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Octagonal Tree Seat

Email this page to a friend
Octagonal Tree Seat

Photos

Miniaturka Octagonal Tree Seat (2)

Related products

Octagonal Tree Seat
14152 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Width231 cm
  • Length231 cm
  • Height43 cm
  • Seat height43 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 14152 2D.dwg
  • 3D files 14152 3D.dwg