Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Mini Climber

Email this page to a friend
Mini Climber

Photos

Real picture of Mini ClimberMiniaturka Mini Climber (3)Kids on Mini ClimberMiniaturka Mini Climber (5)Mini Climber in parkMini Climber on playgroundMiniaturka Mini Climber (8)291_cf03a916ef5b3c27732cf1ee542590d0.jpgMiniaturka Mini Climber (10)Miniaturka Mini Climber (11)Miniaturka Mini Climber (12)Miniaturka Mini Climber (13)Miniaturka Mini Climber (14)Miniaturka Mini Climber (15)Miniaturka Mini Climber (16)Miniaturka Mini Climber (17)Miniaturka Mini Climber (18)Miniaturka Mini Climber (19)Miniaturka Mini Climber (20)Miniaturka Mini Climber (21)

Related products

Mini Climber
12270 | Wonderland
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • Colorscolor variantcolor variantcolor variant
 • LineWonderland
 • Width220 cm
 • Length255 cm
 • Height110 cm
 • Critical falling height110 cm
 • Safety zone 555x520 cm
 • Age3+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 12270 2D.dwg
 • 3D files 12270 3D.dwg