Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Climb Obstacle

Email this page to a friend
Climb Obstacle

Photos

Miniaturka Climb Obstacle (2)Miniaturka Climb Obstacle (3)Miniaturka Climb Obstacle (4)Miniaturka Climb Obstacle (5)Miniaturka Climb Obstacle (6)Miniaturka Climb Obstacle (7)Miniaturka Climb Obstacle (8)Miniaturka Climb Obstacle (9)Miniaturka Climb Obstacle (10)Miniaturka Climb Obstacle (11)Miniaturka Climb Obstacle (12)Miniaturka Climb Obstacle (13)Miniaturka Climb Obstacle (14)Miniaturka Climb Obstacle (15)

Related products

Climb Obstacle
10684 | Outdoor Fitness
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineOutdoor Fitness
 • Width260 cm
 • Length410 cm
 • Height180 cm
 • Critical falling height180 cm
 • Safety zone 680x720 cm
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 10684_2D.dwg
 • 3D files 10684_3D.dwg