Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Battle Rope Workout Set

Email this page to a friend
Battle Rope Workout Set

Photos

Miniaturka Battle Rope Workout Set (2)

Related products

Battle Rope Workout Set
10656 | Outdoor Fitness
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineOutdoor Fitness
 • User's height>140 cm
 • Widthapprox. 69 cm
 • Lengthapprox. 693 cm
 • Height155 cm
 • Minimum spaceapprox. 1043x369 cm
 • Falling surfaceNot required
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 10656 2D.dwg
 • 3D files 10656 3D.dwg